Kommunfullmäktigeval – Vallentuna

 1. Parisa Liljestrand, 39, Kommunstyrelsens ordförande
 2. Johan Skog, 32, Analytiker
 3. Cecilia Brändström, 47, Lärare
 4. Ray Idermark, 76, Ordförande i kommunfullmäktige
 5. Ewa Thorin, 69, Företagsekonom
 6. Tommy Schiött, 68, Pensionär
 7. Camilla Blacker Wallinsson, 35, Jurist
 8. Christina Birger, 65, Lantmästare
 9. Lars Vargö, 74, Fil. dr Författare
 10. Zarah Sjökvist, 32, HR-generalist
 11. Margareta Svanström, 73, Pensionär
 12. Johan Schylander, 41, Yrkesofficer
 13. Anna Frisell, 42, Samtalsterapeut
 14. Gustaf Lund, 20, Studerande
 15. Katarina Grip, 57, Lärare
 16. Bo Landström, 65, Konsult i Managementfrågor
 17. Göran Eriksson, 80, Seniorkonsult
 18. Lars-Erik Åsberg, 74, Företagskonsult
 19. Alexandra Herlin, 35, Vårdadministratör
 20. Rickard Olsson, 45, VD
 21. Peeter Nömm, 48, VD
 22. Petra Stålnacke, 38, IT-specialist
 23. Peter Wieslander, 44, Konsult
 24. Anneli Vuojärvi, 71, Pensionär
 25. Elwe Nilsson, 79, Pensionär
 26. Fredrik Carlsson, 48, Tekn. dr
 27. Mikael Karlstein, 42, HRIS manager
 28. Magnus Carlsson, 46, Forskningschef
 29. Ove Eriksson, 75, Styrelseproffs
 30. Algot Arksand, 29, Samordnare Polismyndigheten
 31. Kjell Björn, 81, Pensionär
 32. Måns Blacker, 36, IT-säkerhetskonsult
 33. Carl-Arne Malmberg, 70, Företagare
 34. Mats Thorin, 71, Företagare
 35. Paula Carlberg, 53, Försäkringsrådgivare
 36. Per Toverud, 54, Ekonom
 37. Bianca Norrman, 27, Fysioterapeut
 38. Martin Skog, 26, Rådgivare
 39. Britt-Marie Heidmark, 76, Ekonom
 40. Göran Heidmark, 77, Företagare
 41. Maria Beninati Östfalk, 58, Administratör
 42. Raimo Vuojärvi, 75, Pensionär