Kommunfullmäktigeval – Täby

 1. Erik Andersson, 47, Kommunstyrelsens ordförande
 2. Birgitta Kaasik, 58, Kommunalråd
 3. Johan Algernon, 51, Kommunalråd
 4. Carl Henrik Svenson, 32, Sakkunnig Hälso- och sjukvård
 5. Irene Svenonius, 54, Finansregionråd
 6. Anna Gillberg Gustavsson, 45, Sektionschef
 7. Thomas Nilsonne, 65, Företagare
 8. Patric Hamilton, 63, Kommunalråd/Jurist
 9. Charlotte Törnstrand, 25, Juriststudent
 10. Filippa Reinfeldt, 55, Affärsutvecklingschef
 11. Mikael Jensen, 67, Egen företagare
 12. Gunnar Göranson, 69, Ekonom
 13. Eva Strand, 60, Leg. Fysioterapeut
 14. Stefan Oesman, 63, Jur kand
 15. Izabelle By, 42, Ekonomichef
 16. Viktor Norén, 28, Juriststudent
 17. John Granqvist, 25, Politisk sekreterare
 18. Jessica Jevrém, 52, HR chef
 19. Arash Kashani, 44, Egen Företagare
 20. Lisbeth Sämå, 72, Socialpedagog
 21. Peter Carlström, 32, Strategisk rådgivare
 22. Mats Källqvist, 63, Managementkonsult
 23. Rolf E. Ericsson, 84, Jur.kand
 24. Gustaf Reinfeldt, 29, Skribent
 25. Solweig Ericsson Beckard, 79, Fd. egenföretagare
 26. Anna Lidvall Gräll, 52, Kommunjurist
 27. Viktoria Eklöf, 20, Student
 28. Andreas Gillberg Gustavsson, 45, Leg. Sjukgymnast
 29. Sherine Dulski, 45, Chef
 30. Birger Carlsson, 65, Civilekonom
 31. Christian Pundars, 28, Ingenjör
 32. Line Wennberg, 50, Konsult
 33. Gunilla Eldebro, 73, Fil. mag.
 34. Eric Gyllenberg, 50, Operativ verksamhetschef
 35. Thomas Öster, 59, Civilingenjör
 36. Peter Wölger, 47, Egen företagare
 37. Oskar Malmquist, 50, Chefsjurist
 38. Gerhard Makowsky, 79, Konsult inom fastighetsområde
 39. Mac Lennart Lindskog, 79, Redaktör
 40. Marie Sjölund, 76, Pensionerad enhetschef
 41. David Nilsson, 41, Försäljningschef
 42. Stefan Lidsten, 58, Strateg
 43. Sven Hagström, 47, Dataingenjör
 44. Bo Klasmark, 81, Fd ekonomichef
 45. Andreas Mathiesen, 42, Försäkringschef
 46. Maria Daublebsky von Sterneck, 58, Socionom
 47. Ari Keinänen, 63, Företagsrådgivare
 48. Håkan Blonde, 64, Civilekonom
 49. Lena Östlund, 53, Ekonom
 50. Leif Wicklund, 68, Pensionär
 51. Ninni Jensen, 67, Verksamhetschef
 52. Erik Östholm, 58, Ingenjör
 53. Torbjörn Rindås, 77, Jur. kand
 54. Karin Rönnberg, 82, Kyrkvärd
 55. Margaretha Kjellstrand, 81, Pensionär
 56. Frederik Daublebsky von Sterneck, 60, Verkställande direktör
 57. Maurice Parry, 73, Ledarskaps- och kommunikationscoach
 58. Pegah Riahi, 25, Student