Kommunfullmäktigeval – Sundbyberg

 1. Axel Conradi, 31 år, Oppositionsråd
 2. Josefin Malmqvist, 35 år, Riksdagsledamot
 3. Morgan Lindqvist, 52 år, Civilingenjör
 4. Josefine Mittermaier, 39 år, Trafikplanerare
 5. Ritva Runestad, 72 år, Pensionär
 6. Jan Bojling, 76 år, Pensionär
 7. Max Roseneld, 65 år, Konsult
 8. Eva Pavoni, 50 år, Företagsanalytiker
 9. Annika Zetterlund, 63 år, Informatör
 10. Johan Hallberg, 48 år, Civilekonom
 11. Hans Beckerman, 58 år, Flygkapten
 12. Hans Beausang, 73 år, Pensionär
 13. Cicci Rikanovic, 53 år, Exportkontrolldirektör
 14. Stefan Ventouris, 46 år, Lärare
 15. Kjell Israelsson, 73 år, Civilekonom
 16. Maria Sandström, 37 år, Doktor i nationalekonomi
 17. Viktoria Nilsson, 49 år, Konsult inom detaljhandeln
 18. Kerstin Gudmundson, 75 år, Pensionär
 19. Elsa Pettersson, 76 år, Pensionär
 20. Kerstin Hellsten, 70 år, Pensionär
 21. Christina Sand, 53 år, Revisionsdirektör
 22. Göran Lööv, 65 år, Egenföretagare
 23. Urban Karlsson, 49 år, Arbetsledare
 24. (återtagen kandidatur)
 25. Kristofer Björnström, 36 år, Analyschef
 26. Alireza Shokouhi, 45 år, Stationsvärd
 27. Birgitta Ravivi, 60 år, Säljare
 28. Jenny Segeljakt, 65 år, Jurist
 29. Margareta Johansson, 63 år, Pensionär
 30. Staffan Sundén, 79 år, Pensionär
 31. Joakim Storeide, 31 år, Processansvarig
 32. Ludvig Berggren, 24 år, Politisk sekreterare