Kommunfullmäktigeval – Österåker

 1. Michaela Fletcher, 56, Kommunstyrelsens ordförande
 2. Hampe Klein, 57, Överstelöjtnant
 3. Celine Alfredsson, 26, Valkretskoordinator
 4. Johan Boström, 70, fd Marknadschef
 5. Richard Orgård, 38, Förbundsdirektör
 6. Christina Funhammar, 74, Ekonom
 7. Ingela Gardner, 78, Rektor
 8. Kenneth Netterström, 77, fd Överstelöjtnant
 9. Isabelle Ankarfjärd Jäger, 47, Primärvårdchef
 10. Conny Söderström, 67, Bevakningschef
 11. Anneli Hogreve, 59, Lärare
 12. Jennie Norlin, 46, Ekonomichef
 13. Jeanette Widén, 34, Public affairs-konsult
 14. Camilla Klein, 56, Leg. Sjuksköterska
 15. Lotta Holmgren, 67, Författare
 16. Hanif Bali, 35, Programmerare
 17. Lisa Tingström, 52, Inköpschef
 18. Anneli Widén, 69, Verksamhetssamordnare
 19. Berndt Hogreve, 69, IT-Konsult
 20. Bror Jansson, 81, Egenföretagare
 21. Mats Höjbrant, 68, Civilingenjör
 22. Gunnar Hallberg, 78, fd Controller
 23. Fredrik Rosengren, 55, Båtbyggare
 24. Gunnar Fristedt, 65, Ekonomidirektör
 25. Peter Bramstedt, 58, Officer
 26. Johan Carselind, 61, Avdelningschef
 27. Jonas Frykhult, 36, Brandman
 28. Yvonne Stare, 64, Operations director
 29. Bengt Holm, 78, Projektledare
 30. Eva Balksjö, 62, HR-chef
 31. Greger Mellbert, 67, Platschef
 32. Eva Feldt, 54, Kommunikationschef
 33. Pelle Isroth, 59, Affärsjurist
 34. Thomas Molin, 58, Företagare
 35. Göran Enwall, 85, fd Förvaltningschef
 36. Jens Jäger, 51, Polisinspektör
 37. Joakim Lundberg, 50, Konsultchef
 38. Ralph Forsberg, 74, fd Företagare
 39. Lars Odlén, 71, Företagare
 40. Kim Skerving, 46, Samhällsvetare
 41. Peter Rönnlund, 47, Officer
 42. Andreas Adolfson, 48, Säkerhets- & Logistikansvarig
 43. Kevin Aytap, 48, CISO – Informationssäkerhetsansvarig
 44. Joachim Holmqwist, 50, Stabschef