Kommunfullmäktigeval – Lidingö

 1. Anna-Britta Bergman, 69, Gåshaga
 2. Daniel Källenfors, 50, Dalénum
 3. Anna-Carin Pehrson, 71, Högberga
 4. Philip Hallberg, 18, Skärsätra
 5. Ida Drougge, 32, Gångsätra
 6. Carl-Johan Gestrup, 75, Gångsätra
 7. Marie Lundahl, 65, Islinge
 8. Nathan Glückman, 19, Gångsätra
 9. Peder Hagen, 44, Hersby
 10. Peter Lönnqvist, 69, Brevik
 11. Pål Jebsen, 66, Bergsätra
 12. Angela Langenskiöld, 60, Hersby
 13. Hans Barje, 68, Sticklinge
 14. Mats Gröndahl, 68, Hersby
 15. Carina Kindkvist, 58, Skärsätra
 16. Wilhelm Söderqvist, 18, Sticklinge
 17. Patrik Winqvist, 76, Elfvik
 18. Fredric Westerdahl, 50, Skärsätra
 19. Lou Hallenberg, 71, Hersby
 20. (återtagen kandidatur)
 21. Christer Serenhov, 64, Hersby
 22. Arvid Wallgren, 55, Hersby
 23. Nina Rokan, 37, Bodal
 24. Matilda Wennerholm, 45, Torsvik
 25. Tobias Sjö, 50, Gåshaga
 26. Kent Björnberg, 76, Hersby
 27. Kess Simmasgård, 75, Killinge
 28. Nils-Henrik Tideberg, 67, Hersby
 29. Staffan Strömbäck, 64, Stockby
 30. Henrik Holmquist, 54, Bodal
 31. Birgitta Olsen, 65, Hersby
 32. Charlotte Wagner, 65, Sticklinge
 33. Mikael Johansson, 36, Sticklinge
 34. Henrik Strömbäck, 62, Askrike
 35. Jan Hedendahl, 68, Skärsätra
 36. Antonia Gibson, 41, Hersby
 37. Jacob Rennerfelt, 53, Larsberg
 38. Michael Anderberg, 50, Skärsätra
 39. Victoria Seemann, 34, Sticklinge
 40. Lars Wolf, 66, Dalénum
 41. Lars Almquist, 58, Dalénum
 42. Charlotte Leman Hansson, 53, Högberga
 43. Magnus Jansson, 60, Gåshaga
 44. Axel Hansson, 53, Högberga
 45. Björn Markstedt, 80, Gåshaga
 46. Gustaf Drougge, 36, Gångsätra
 47. Amirali Ahmadi, 19, Skärsätra