Kommunfullmäktigeval – Järfälla

 1. Emma Feldman, 44, Kommunstyrelsens ordförande och jurist
 2. Dan Engstrand, 36, Kommunalråd
 3. Richard Lindforss, 31, Projektledare
 4. Alexandra Hedborg, 30, Inköpare
 5. Marcus Gry, 46, Analyschef
 6. Monika Hallstensson, 53, Kanslisekreterare
 7. Svante Hallstedt, 20, Juriststudent
 8. Björn Lindforss, 63, Konsult
 9. Lena Pramer, 70, Företagare
 10. Sabina Gudmundsson, 48, Hotellchef
 11. Björn Falkeblad, 58, Civilekonom
 12. Magdalena Schröder, 31, Riksdagsledamot
 13. Jan De Waern, 73, Ekonom
 14. Mikaela Östh, 41, Farmaceut
 15. Albin Togerö, 22, Juriststudent
 16. Mikael Kraus, 38, Entreprenör
 17. Esaias Gonzalez Hedin, 20, Organisationssekreterare
 18. Marcus Lundström, 21, Student
 19. Åsa Öman, 53, Redovisningschef
 20. Saga Rosell, 21, Student
 21. Edward Kirilmaz, 26, Student
 22. Mårten Berglund, 35, Enhetschef
 23. Sebastian Wallertz, 22, Student
 24. André Watanabe, 55, IT-expert
 25. Rudolf Pramer, 33, Arbetare
 26. Rashid Chowdhury, 69, Kommunaltjänsteman
 27. Daniel Morton, 36, Workforce manager
 28. Adel Taherifard, 52, Gymnasielärare
 29. (återtagen kandidatur)
 30. Basit Choudhury, 59, Socialarbetare
 31. Anders Sörensen, 65, Fastighetskonsult
 32. Annika Lundström, 72, Administratör
 33. Anna Eriksdotter, 47, Kriminolog
 34. Gunnar Lundström, 72, F.d Örlogskapten
 35. Carina Holm, 60, Försäkringstjänsteman