Bjud in din vän med något alternativ nedan

20Dagar
22Timmar
47Minuter
45Sekunder
kvar till valet

Sundbyberg

Moderaterna är redo att axla ansvaret att få ordning på Sverige och Sundbyberg. 

Sundbyberg är en bra stad att växa upp, bo och arbeta i. Närheten till storstadens utbud såväl som lugnet i naturen skapar gör att Sundbyberg har potential att bli en av Sveriges mest attraktiva städer. 

Sundbyberg står dock inför betydande utmaningar. Bristande kunskap i skolan, otrygghet och en växande arbetslöshet är alla faktorer som hindrar Sundbyberg från att uppnå sin fulla potential. 

En tredjedel av våra elever saknar godkända betyg i alla ämnen och en femtedel av våra elever har inte tillräckligt bra betyg för att komma in på gymnasiet. För att höja kunskapsresultaten behöver vi satsa på lärarna. Sundbybergs lärare tjänar idag mindre än i samtliga omkringliggande kommuner. Det gör det svårt att attrahera och behålla de bästa lärarna. 

Otryggheten i Sundbyberg sprider sig till fler stadsdelar. Ungefär hälften av våra invånare känner sig otrygga när de rör sig utomhus på kvällen. Rissne och Hallonbergen är fortfarande uppsatta på polisens lista över utsatta områden som riskerar att bli särskilt utsatta. Kommunen måste göra mer för att komplettera polisens trygghetsarbete. Vi vill bland annat satsa på patrullerande ordningsvakter som ett komplement till polisens närvaro, återöppna polisstationen i Rissne och ha fler poliser i Sundbyberg. Kommunen måste göra mer för att uppfylla den mest basala samhällsfunktionen: att säkerställa en trygg vardag för våra medborgare. 

Arbetslösheten i Sundbyberg är idag ungefär en procentenhet högre än rikssnittet, vilket är anmärkningsvärt med tanke på vårt fördelaktiga geografiska läge. I detta läge har Socialdemokraterna i kommunen valt att nedmontera den Moderata arbetslinjen vi inrättade under förra mandatperioden, som sänkte bidragsberoendet med en tredjedel på 3 år. De har tagit bort möjligheten att få en skräddarsydd plan för att gå från bidrag till jobb från dag 1 genom att enbart tillåta kommunala arbetsmarknadsinsatser. De har minskat möjligheten att gå från bidrag till jobb genom att ställa lägre krav för att få bidrag. Den Moderata arbetslinjen behövs för att alla människor ska kunna få verktyg att uppfylla sina drömmar och nå sina mål. 

Om vi genomför dessa reformer skapar vi grunden för ett ännu mer attraktivt Sundbyberg. Vi hoppas förtjäna ditt förtroende i valet den 11 september. 

Hitta oss på sociala medier