Vasastan

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Vasastan.

  • Trygghet dygnet runt genom fler ordningsvakter och trygghetskameror runt Odenplan, Vasaparken och Observatorielunden
  • Mer grönska, torghandel och serveringar på Odenplan
  • Fler parkeringsplatser och översyn av avgifter och tider, inklusive laddning
  • Lättare för restauranger att få serveringstillstånd
  • Försvarande av valfriheten – föräldrar och elever ska ha rätt att välja förskola, skola och gymnasium
  • Färre byggsäckar som skräpar ner gator och torg genom en avgift vid misskötsel
  • Ett snyggare, tryggare och renare Vanadislunden genom mer belysning, fler papperskorgar som töms oftare och fler caféer
  • Nej till fastighetsskatt