Vällingby

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Vällingby.

  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering och fler papperskorgar
  • Fler ordningsvakter och trygghetskameror i Vällingby centrum
  • Ett tryggare Vällingby torg genom samverkan mellan polis, vårt lokala näringsliv och civilsamhälle
  • Ny skatepark i Vällingby
  • Försvarande av valfriheten – föräldrar och elever ska ha rätt att välja förskola, skola och gymnasium
  • Fler konstmålningar längst Bergslagsvägen mellan Råcksta och Grimsta samt Jämtlandsgatan
  • Nej till fastighetsskatt