Tensta

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Tensta.

  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering och fler papperskorgar som töms oftare
  • Bättre belysning i hela stadsdelen
  • Mer samverkan för ett attraktivt Tensta Träff
  • Möjligheten för fler att äga sin egen bostad
  • Försvarande av valfriheten – föräldrar och elever ska ha rätt att välja förskola, skola och gymnasium
  • Nej till fastighetsskatt