Spånga

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Spånga.

  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering och fler papperskorgar som töms oftare
  • Snyggare och tryggare Spånga station
  • Åtgärda den obebyggda tomten ”Gropen” i Spånga centrum
  • Skydda Rissneskogen och Lillskogen/Antons backe från bebyggelse
  • Bevara våra unika småhus- och villaområden från ovarsam exploatering
  • Ökad trygghet med bra belysning, fler uterum, hundrastgårdar och attraktiva lekplatser
  • Nej till fastighetsskatt