Södermalm

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Södermalm.

  • Ökad trygghet genom att polis, socialtjänst, skola och föräldrar samverkar
  • Försvarande av valfriheten – föräldrar och elever ska ha rätt att välja förskola, skola och gymnasium
  • Fler gröna oaser och två nya träd för varje gammalt som fälls
  • Färre byggsäckar som skräpar ner gator och torg genom en avgift vid misskötsel
  • Ökad trygghet vid utsatta platser, som Björns trädgård och Tanto
  • Rusta upp parker och lekplatser
  • Nytt utegym vid Tengdahlsparken
  • Förstärkt trygghetsamarbete kring Hornstull och Drakenbergsparken
  • Nej till fastighetsskatt