Skärholmen

Stockholm har allt. Det är en dynamisk och internationell storstad som lockar kompetens och entreprenörskap i världsklass. Så vill vi att det ska fortsätta att vara. Stockholm ska vara en stad för alla – barn och unga, vuxna och äldre, inflyttade och de som bott här hela livet, företagare och anställda.

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Skärholmen.

  • Fler trygghetskameror kring våra centrum, återvinningsstationer och andra otrygga platser
  • Utökat samarbetet med Polisen i Huddinge och Botkyrka för att komma åt gängkriminaliteten
  • Försvarande av valfriheten – föräldrar och elever ska ha rätt att välja förskola, skola och gymnasium
  • Tryggare Skärholmens torg genom samverkan mellan polis, vårt lokala näringsliv och civilsamhälle
  • Bättre förutsättningar för våra företagare genom förstärkt företagsrådgivning
  • Kulturinslag i vår gång- och cykeltunnel närmast Vårberg centrum
  • Ett trygghetskontor vid Skärholmen där polis samverkar med ordningsvakter, fältassistenter och socialtjänst
  • Nej till fastighetsskatt