Rinkeby

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Rinkeby.

  • Försvarande av valfriheten – föräldrar och elever ska ha rätt att välja förskola, skola och gymnasium
  • Möjligheten för fler att äga sin egen bostad
  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering, renare och tryggare vid återvinningsstationen och fler papperskorgar som töms oftare
  • Fler trygghetskameror, exempelvis kring Rinkebystråket och Rinkeby Torg
  • Stopp för olovlig försäljning som bidrar till kriminalitet och otrygghet, bland annat på Bazargången
  • Bättre villkor för företagare. Rinkebystråket ska utvecklas vidare tillsammans med lokala företag och företagare
  • Utvecklad fritidsverksamhet för våra ungdomar, till exempel Framtidens hus
  • Nej till fastighetsskatt
  • Trygghetskontor vid Rinkeby torg där polis samverkar med ordningsvakter, fältassistenter och socialtjänst