Rågsved

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Rågsved.

  • Tryggare Rågsved centrum genom samverkan mellan polis, vårt lokala näringsliv och civilsamhälle
  • Trygghetskameror på vägen från Rågsveds tunnelbanestation till Rågsveds centrum
  • Fler ordningsvakter, framförallt på aktivitetsytan
  • Utveckla Snösätra till en trygg och tillgänglig kulturpark för alla
  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering i och kring Rågsveds centrum
  • Nej till fastighetsskatt