Östermalm

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Östermalm.

 • Fler parkeringsplatser och se över avgifter och tider, inklusive laddning
 • Nya parkeringsgarage
 • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering
 • Upprustade alléer på Valhallavägen och Narvavägen
 • Plats på ett av sina topp tre-val av förskola
 • Höjda språkkrav vid anställning och ökad utbildningstakt tills alla behärskar yrkessvenska inom äldreomsorgen
 • Ett levande Östermalmstorg med fler restauranger
 • Färre byggsäckar som skräpar ner gator och torg genom en avgift vid misskötsel
 • Ökad kontinuitet i hemtjänsten
 • Nej till fastighetsskatt
 • Ett snyggare, tryggare och renare Humlegården genom bland annat fler papperskorgar som töms oftare