Örby, Örby slott och Liseberg

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Örby, Örby slott och Liseberg.

  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering och fler papperskorgar som töms oftare
  • Bevarande av våra småhus-och villaområden från ovarsam exploatering, till exempel Örby villastad
  • Mer grönska och bättre underhåll av parker och grönområden som Örby Slottspark
  • Satsning på våra barn, unga och äldre genom bättre omsorg och fler fritidsaktiviteter
  • Ökade insatser mot inbrott genom att stärka upp grannsamverkan med väktare som agerar brottsförebyggande
  • Anlägga konstgräs på Sjöängens bollplan
  • Nej till fastighetsskatt