Norra Djurgårdsstaden

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Norra Djurgårdsstaden.

  • Mål att alla vårdnadshavare ska få något av sina topp tre-val av förskola
  • Ökade insatser mot inbrott genom att stärka upp grannsamverkan med väktare som agerar brottsförebyggande
  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering och fler papperskorgar som töms oftare
  • Välutbildad och engagerad personal i förskolan som ser varje barn
  • Möjliggöra för kajakförvaringsplatser i vattennära läge
  • Färre byggsäckar som skräpar ner gator och torg genom en avgift vid misskötsel
  • Bättre belysning på våra gång- och cykelbanor
  • Omklädningsrum till Ekhagens BP
  • Nej till fastighetsskatt