Kista, Akalla och Husby

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Kista, Akalla och Husby.

  • Ökad trygghet kring Kista- och Akalla busstorg samt Husby tunnelbana
  • Fler företag, fler bostäder, bättre kommunikationer och framkomlighet
  • Ökad trygghet i Kista galleria genom samverkan mel- lan polisen, vårt lokala näringsliv och civilsamhälle
  • Försvarande av valfriheten – föräldrar och elever ska ha rätt att välja förskola, skola och gymnasium
  • Möjligheten för fler att äga sin egen bostad
  • Rent, snyggt och tryggt – förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering och fler papperskorgar
  • Krafttag mot olagliga bosättningar
  • Nej till fastighetsskatt