Herrängen

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Herrängen.

  • Bevarande av våra småhus- och villaområden från ovarsam exploatering
  • Satsning på våra barn, unga och äldre genom bättre omsorg och fler fritidsaktiviteter
  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering
  • Trafiksäkerhetsåtgärder, såsom moderna farthinder, där barn rör sig mest, framförallt runt våra skolor såsom Herrängens skola och Johan Skytteskolan
  • Bättre renhållning och fler papperskorgar runt Älvsjö centrum
  • Mer service och större strand vid Långsjöbadet
  • Värnande av lokala parker och fredande av Herrängsskogen och Älvsjöskogen
  • Nej till fastighetsskatt