Hässelby

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Hässelby.

  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering och fler papperskorgar som töms oftare
  • Fler ordningsvakter och trygghetskameror i Hässelby Gård och Hässelby strand
  • Bevarande av Hässelby villastad från ovarsam exploatering
  • Ett tryggare Hässelby torg genom samverkan mellan polisen, lokala näringsliv och civilsamhälle
  • Försvarande av valfriheten – föräldrar och elever ska ha rätt att välja förskola, skola och gymnasium
  • Trygghetskontor vid Hässelby strand där polis samverkar med ordningsvakter, fältassistenter och socialtjänst
  • Nej till fastighetsskatt