Hässelby villastad

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Hässelby villastad.

  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering och fler papperskorgar som töms oftare
  • Bättre trafiksäkerhetsåtgärder genom att upprätta moderna farthinder där barn rör sig mest
  • Bevarande av Hässelby villastad från ovarsam exploatering
  • Ökade insatser mot inbrott genom att stärka upp grannsamverkan med väktare som agerar brottsförebyggande
  • Nej till fastighetsskatt