Hammarby Sjöstad

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Hammarby Sjöstad.

  • Fler ordningsvakter och trygghetskameror på centrala platser där människor rör sig
  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering och fler papperskorgar som töms oftare
  • Fortsätta med båtfärjorna ”Lisen” och ”Lotten” mellan kajerna i Hammarby Sjöstad
  • Upprustning av parker och lekplatser
  • Färre byggsäckar som skräpar ner gator och torg genom en avgift vid misskötsel
  • Försvarande av valfriheten – föräldrar och elever ska ha rätt att välja förskola, skola och gymnasium
  • Fler träd och mer grönska i Hammarby Sjöstad
  • Nej till fastighetsskatt