Hägersten

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Hägersten.

  • Bevarande av våra villaområden, parker och andra grönområden från ovarsam exploatering
  • Utveckling av fritidsområdet kring Trekanten genom att tillgängliggöra gångstråket, lysa upp Trekantssjön samt backen vid Blommensbergsvägen
  • Bättre trafikflöden och insatser mot ordningsstörningar vid Liljeholmstorget med trygghetskameror och ordningsvakter
  • Erbjuda permanenta torgstånd för Liljeholmens torghandlare och enklare att få tillstånd för uteserveringar
  • Upplyst gångstråk vid vattnet mellan Gröndal och Ekensberg
  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering och fler papperskorgar som töms oftare
  • Upprustning av våra grönområden till exempel Trekanten och Vinterviken
  • Erbjuda fler lekparker för våra barn
  • Nej till fastighetsskatt