Hägersten-Älvsjö

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Hägersten-Älvsjö.

  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering
  • Bevarande av våra småhus- och villaområden från ovarsam exploatering till exempel i Älvsjö villastad och Mälarhöjden
  • Bättre underhåll och mer grönska i våra parker och grönområden som i Svandammsparken och Aspuddsparken
  • Upprustning av våra stränder och badplatser, såsom Långsjön, Trekanten och Vinterviken
  • Bättre trafiksäkerhetsåtgärder där barn rör sig mest genom att upprätta moderna farthinder
  • Försvarad valfriheten – föräldrar och elever ska ha rätt att välja förskola, skola och gymnasium
  • Fler ordningsvakter och trygghetskameror i våra lokala centrum, till exempel Liljeholmstorget och Älvsjö torg
  • Ökade insatser mot inbrott genom att stärka upp grannsamverkan med väktare som agerar brottsförebyggande
  • Ökad kontinuitet i hemtjänsten
  • Nej till fastighetsskatt