Gärdet

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Gärdet.

  • Fler parkeringsplatser och se över avgifter och tider, inklusive laddning
  • Bättre belysning längs våra gång- och cykelvägar
  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering och fler papperskorgar
  • Höjda språkkrav vid anställning och ökad utbildningstakt tills alla behärskar yrkessvenska inom äldreomsorgen
  • Ett nytt vård- och omsorgsboende
  • Åtgärder för att motverka ensamhet och psykisk ohälsa hos våra äldre
  • Ny temapark i Tessinparken
  • Färre byggsäckar som skräpar ner gator och torg genom en avgift vid misskötsel
  • Ökad kontinuitet i hemtjänsten
  • Nej till fastighetsskatt