Fruängen

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Fruängen.

  • Fler ordningsvakter kring Fruängens centrum och tunnelbana
  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering
  • Trygghetskameror och bättre belysning kring Fruängens centrum
  • Mer valfrihet och kvalitet på måltiderna i äldreomsorgen
  • Ett tryggare Fruängens centrum genom samverkan mellan polis, vårt lokala näringsliv och civilsamhälle
  • Fler centrumfunktioner kring Fruängens centrum
  • Nej till fastighetsskatt