Farsta

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Farsta.

 • Tryggare torg och platser genom samverkan mellan polis, lokala näringslivet och civilsamhället
 • Ett tryggare och snyggare Farsta centrum genom trygghetskameror, bättre belysning, konstmålningar på busstorgets väggar samt fler papperskorgar
 • Ett tryggare Sköndal och Hökarängen med ordningsvakter och förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering
 • Bevarande av våra småhus- och villaområden från ovarsam exploatering till exempel i Södertörns villastad
 • Plantera två träd för varje gammalt som fälls
 • Nolltolerans mot stök och vandalisering på Farstas bibliotek
 • Bättre stöd till företagare som vill etablera sig i stadsdelen
 • En ny idrottsanläggning i Tallkrogen
 • Tydligare vägledning och stöd från staden i ansökningsprocessen för solceller
 • Ett trygghetskontor vid Farsta centrum där polis samverkar med ordningsvakter, fältassistenter och socialtjänst
 • Nej till fastighetsskatt