Enskededalen

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Enskededalen.

  • Ökade insatser mot inbrott genom att stärka upp grannsamverkan med väktare som agerar brottsförebyggande
  • Bevarande av våra småhus- och villaområden från ovarsam exploatering
  • Ett tryggare Dalens centrum genom samverkan mellan polis, vårt lokala näringsliv och civilsamhälle
  • Utegym i Magnebergsparken
  • Tryggare platser genom bättre belysning
  • Nej till fastighetsskatt