Bromma

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Bromma.

  • Ökade insatser mot inbrott
  • Ökade insatser mot inbrott genom att stärka upp grannsamverkan med väktare som agerar brottsförebyggande
  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering och fler papperskorgar som töms oftare
  • Upprustade vägar samt fler åtgärder mot fortkörning i form av moderna farthinder
  • Stadsbyggnad som tar större hänsyn till trafik och infrastruktur för att motverka oreda och längre köer
  • Bevarande av villorna och vår unika kulturmiljö
  • Naturreservat i Ålstensskogen och Storskogen
  • Nej till fastighetsskatt
  • Fler parkeringsplatser