Bromma kyrka

Vi har en politik för hela Stockholm och för alla politikområden. Men Stockholm är en stor stad där förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan olika områden. Därför har vi också tagit fram en mängd lokala vallöften – frågor som är speciellt viktiga eller särskilt berör ett visst bostadsområde, en kommundel eller område. Här ser du våra lokala vallöften som gäller just för Bromma kyrka.

  • Bevarande av villorna och vår unika kulturmiljö
  • Moderna farthinder för att sakta ner trafiken på våra villagator till exempel på Gliavägen
  • Upprustade vägar i gott skick
  • Fler kameror på otrygga platser
  • Förstärkt 24-timmarsgaranti för klottersanering och fler papperskorgar som töms oftare
  • Ökade insatser mot inbrott genom att stärka upp grannsamverkan med väktare som agerar brottsförebyggande
  • Nej till fastighetsskatt