Bjud in din vän med något alternativ nedan

20Dagar
21Timmar
36Minuter
15Sekunder
kvar till valet

Salem

Rösta på Moderaterna för ett tryggt och välskött Salem!

Salem ska vara en välskött kommun där varje skattekrona används med respekt och omsorg för Salems invånare.

En trygg kommun att födas, växa upp och bli äldre i. Salem är den lilla kommunen som lyssnar och finns tillgänglig för sina medborgare. Salem är samtidigt den ansvarsfulla kommunen som bygger bostäder och skapar förutsättningar för framtida generationer. Där företag ges goda möjligheter att både starta och utvecklas. Salems kommun går före och visar vägen i arbetet med en bättre miljö. En välskött kommun innebär också en klimatsmart kommun.

Moderaterna tar ansvar för helheten, där är bostadsbyggande en viktig pelare. Samtidigt måste vi se till att inte bygga bort det som lockar människor att flytta till vår kommun. De olika delarna i vår kommun har olika förutsättningar, de måste bejakas så att vi får en exploatering som smälter in. 

Slutförande av de projekt som är beslutade är viktigt. Därefter ser vi behov av att dämpa exploateringstakten. Det är viktigt att vi bevarar det som lockar i vår kommun.

En röst på Moderaterna är en röst för trygghet, ansvar och stabilitet.

Hitta oss på sociala medier