Vårdcentralerna i Region Stockholm

Moderaterna vill flytta ut vården närmare patienterna och se till att vårdcentralerna blir navet i sjukvårdsystemet. Syftet är att öka tillgängligheten och få ut mer vård för varje satsad skattekrona.    

Mycket av sjukvården i Sverige bedrivs idag på akutsjukhus med en kraftig koncentration av resurser och kapacitet centrerad till de stora sjukhusen. Detta gör att primärvården blir lidande och att få svenskar har en fast läkarkontakt och i stället besöker akutmottagningar vid behov av vård. Systemet är dyrt och ineffektivt.  Problemet med en ”sjukhustung” vård finns även Stockholm. Vi vill göra vårdcentralerna till navet i sjukvårdssystemet. 

I ett nationellt perspektiv så får stockholmare en första medicinsk bedömning hos primärvården snabbt, vilket särskiljer Stockholm positivt i en nationell jämförelse. Dock anser vi moderater att det måste bli ännu lättare att få tag på sin läkare när man behöver det och att fler är listade hos en fast läkare.

De så kallade nätläkarna har fått kritik för att dränera övriga vården på resurser genom överkonsumtion av vård. Nätläkarna har lyckats så bra i Sverige på grund av att tillgängligheten inom primärvården generellt är för dålig. Vi vill att samma regler ska gälla för vanliga vårdcentraler som för nätläkare. 

Generellt är den offentligt drivna vården i Sverige för dålig på att ta vara på digitaliseringen möjligheter. Många kontakter med vården kan i dag utföras digitalt, men det kräver att den offentligt drivna vården tar till sig av den nya tekniken.  

Därför vill Moderaterna:

  • Öka tillgängligheten inom primärvården genom att rikta resurser och ställa högre krav. 
  • Vi vill fortsätta att öka antalet vårdcentraler i hela regionen samt prioritera resurser till primärvården.. 
  • Alla vårdgivare i Region Stockholm ska ha både har digital och fysisk kompetens för vårdtjänster. Vi vill att  nätläkarna även etablerar sig fysiskt i regionen på våra avtal så att de blir en aktör/vårdgivare inom Stockholms hälso- och sjukvård på precis samma sätt som alla andra aktörer.
  • Att även den offentligt drivna vården digitaliserar sin verksamhet i högre grad. Ny teknik och digitalisering kan effektivisera vården, minska antalet fysiska besök och underlätta livet för äldre och multisjuka. Speciellt viktigt har detta varit under pandemin där patienter i riskgrupp har kunnat kontakta sin läkare digitalt och därmed minska risken att smittas.

Vad tycker du om digitala vårdtjänster?

Dåligt
Medel
Bra