Utvisa utländska kriminella

Den som vill leva i Sverige måste följa landets lagar och regler. Moderaterna vill göra det lättare att utvisa utländska medborgare som begår brott i Sverige.

En asylansökan ska avslås eller uppehållstillstånd återkallas om en utländsk medborgare begår ett brott med fängelse i straffskalan. Också permanenta uppehållstillstånd ska vara möjliga att dra tillbaka om en utländsk medborgare begår ett brott där fängelse finns i straffskalan.

Moderaternas förslag:

  • Det ska bli lättare att utvisa utländska medborgare som begår brott i Sverige.
  • En utländsk medborgare som begår brott med fängelse i straffskalan ska utvisas.
  • Uppehållstillståndet för en utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd ska återkallas om han eller hon begår brott med fängelse i straffskalan.

Håller du med om att utländska kriminella bör utvisas?

Nej
Medel
Ja