Utsatta barn

Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Därför har Moderaterna tagit flera initiativ som syftar till att förbättra livet för barn som är utsatta. Bland annat initiativet att familjehem och jourhem ska certifieras. En sådan certifiering ska fungera som en trygghet och säkerhet för värdfamiljen, men framför allt stärka tryggheten för de mest utsatta barnen. 

Vi har också föreslagit att föräldrar som ansöker om umgänge med sina barn eller i samband med vårdens upphörande ska drogtestas om drogmissbruk varit en anledning till barnets placering i familjehem. 

Moderaterna föreslår att ta fram en ny och modern framtidsinriktad socialtjänstlag, som ska ge socialsekreterarna fler befogenheter. Vi litar nämligen på professionen och tycker att de är bäst lämpade att fatta dessa beslut. 

Socialtjänsten måste också få bättre verktyg att sätta in insatser för barn som blir utsatta för hot om våld, våld eller rena övergrepp. Moderaterna menar att insatser till barn under femton år ska kunna bli genomförda även utan föräldrarnas samtycke, när det är föräldrarna som utsätter barnet för våld, hot eller övergrepp. 

Därför vill Moderaterna:

  • Ta fram en ny socialtjänstlag som flyttar beslut från politiker till socialsekreterarna
  • Socialtjänsten ska kunna ge stöd och hjälp till barn under 15 år utan föräldrarnas samtycke, om föräldrarna är roten till problemen.
  • Ta fram tydliga riktlinjer för barn- och familjeutredningar
  • Ta fram konkreta riktlinjer för handläggning av barn- och familjeutredningar
  • Öka resurserna till kommunerna så att de kan genomföra bättre utredningar om utsatta barn

Tycker du att socialtjänsten ska kunna ge stöd till barn under 15 år utan föräldrarnas samtycke, om de är roten till problemen?

Nej
Medel
Ja