Skogen

EU har tagit ett historiskt beslut att bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050. Det betyder att vi behöver säkerställa en energi- och industripolitik som gör att sänkta utsläpp faktiskt går att uppnå, utan att jobb, tillväxt eller exempelvis det svenska skogsbruket straffas.

Svensk skog. Svensk självbestämmande.

Skogen är ett av Sveriges främsta intressen. Den skapar jobb, skatteintäkter och utgör en väsentlig del av vår handel med omvärlden. Samtidigt är skogen ovärderlig i klimat-
arbetet och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Och över svensk skog gäller svenskt självbestämmande.

  • Försvara det svenska självbestämmandet över skogen och ta tillvara på bioekonomin

Exempel från mandatperioden 2019-2024:

  • Säkrat att EU:s klimatlag erkänner det aktiva skogsbrukets positiva bidrag

Tycker du att EU ska bestämma över Sveriges skog?

Nej
Moderaterna
Ja