Skatter

Moderaterna vill generellt hålla skatten låg. Det innebär att du får bestämma mer över dina intjänade pengar och politiker mindre. Det innebär också att politiker får ett större ansvar att prioritera vad skattepengar ska gå till, för att göra mesta möjliga nytta. Det är därför moderater inte lovar allt till alla. 

Det börjar bli dyrare att leva, ökade kostnader för el, bränsle, räntehöjningar, höjda matpriser för att nämna något. Det är viktigt att medborgare därför inte tvingas beta ännu mer i skatt, ytterst kan det leda till att människor måste lämna hus och hem. Det är en skadlig politik. 

Regeringen har genomfört flera skattehöjningar. Ändå verkar det inte finnas något slut på skatterna som regeringen vill höja eller införa. Höjd skatt på sparande, återinförd fastighetsskatt, plastpåseskatt och en rad nya skatter på allt från kläder till hämtmat. Men en sak kan du vara säker på – Moderaterna kommer aldrig gå med på regeringens skattechock.

Sverige behöver en politik för att få fler i jobb och högre tillväxt. Moderaterna säger därför nej till Socialdemokraternas förslag om höjd fastighetsskatt, återinförd arvsskatt och höjda skatter på jobb, sparande, företagande och entreprenörskap. Skattehöjningar som skulle innebära mindre pengar i plånboken varje månad för redan hårt beskattade svenskar.

Därför vill Moderaterna:

  • Hålla skatten låg och hushålla med resurserna
  • Sänka skatten på arbete så det blir mer lönsamt att arbeta
  • Sänk skatten på investeringssparkonto

Hur hög tycker du skatten på investeringssparkkonto bör vara?

0 %
Medel
100 %