Sjukvård & vårdköer

Ingen ska behöva stå i kö till vård. Region Stockholm har Sveriges kortaste vårdköer. Det är vi stolta över, men vi är inte nöjda. Det behövs ytterligare insatser för att alla vårdköer ska bort. 

Stockholm har högst tillgänglighet och kortast köer i landet. Om Stockholm hade varit S-styrt på samma sätt som Västerbotten hade patienter i snitt fått vänta nästan en månad längre på sin operation. Under nuvarande regering har vårdköerna mer än fördubblats i Sverige. Det skedde redan innan pandemin. Region Stockholm har enligt uppdrag granskning de kortaste köerna i Sverige.

Det skiljer sig kraftigt åt mellan regionerna hur långa vårdköerna är. Regioner som längre varit moderatstyrda, så som Stockholm och Halland, presterar i topp och har gjort det de senaste åren. Patienterna förtjänar vård i tid oavsett adress. Ingen ska behöva vänta i en vårdkö. 

Idag får patienter välja vårdcentral i hela Sverige, men inte vilken vårdgivare du vill inom den specialiserade vården. Det är orättvist och bidrar till längre köer. Med fler vårdgivare kan köerna arbetas bort. Flera rapporter har visat att vårdvalen kortar köer. De bidrar också till att flytta ut vård från akutsjukhusen, så att den som verkligen behöver akutsjukhusens resurser snabbt kan få det. 

Fristående aktörer är effektivare och kan utföra fler operationer för samma kostnad jämfört med offentliga. Exempelvis finns en studie som visar att om alla regioner skulle nyttja privata vårdgivare skulle runt 50 procent fler patienter få höftprotesoperationer för samma kostnad som det offentliga. 

För att på riktigt kunna utöva sin valfrihet måste patienten kunna jämföra mellan olika alternativ och göra ett medvetet val. Det måste bli enklare att jämföra vårdtjänster, både i regionen och i hela Sverige. 

Därför vill Moderaterna: 

  • Att ingen ska behöva stå i kö till vård
  • Att patienter ska kunna välja vårdgivare i både den öppna och slutna specialistvården i landet. Om en region inte lyckas erbjuda vård i tid borde en annan region eller fristående vårdgivare kunna ta över.
  • Alla som riskerar att vänta för länge i Stockholm ska kontaktas och erbjudas plats hos en vårdgivare som kan erbjuda vård snabbare. 
  • Värna valfriheten och en mångfald av vårdgivare
  • Korta vårdgarantin i den specialiserade vården till 30 dagar jämfört med den nationella vårdgarantin på 90 dagar.
  • Aktivt kapa köer genom exempelvis operationer på kvällar och helger. 
  • Att patienten ska komma först. Det viktiga är att patienten får vård i tid och av hög kvalitet, inte vem som driver vårdmottagningen.  
  • Införa en nationell patientportal för att hitta och jämföra vårdgivare och väntetider

Vad tycker du om fristående aktörer inom vården?

Dåligt
Medel
Bra