Sjukhusen i Region Stockholm

I Region Stockholm ska ingen patient i behov av vård behöva stå i kö. Att Stockholm har landets kortaste vårdköer är bra, men vi moderater är inte nöjda. Vi vill att alla vårdköer ska bort och att väntetiderna på akutmottagningarna ska minska rejält.   

Mycket av sjukvården i Sverige bedrivs idag på akutsjukhus med en kraftig koncentration av resurser och kapacitet centrerad till de stora sjukhusen. Detta gör att primärvården blir lidande och att få svenskar har en fast läkarkontakt och i stället besöker akutmottagningar vid behov av vård. Systemet är dyrt och ineffektivt.  

För att kunna minska trycket på akutsjukhusen är det viktigt att vård fortsätter att flytta ut närmare patienterna, att fler får möjlighet att vårdas hemma med avancerad teknik och att vårdcentralerna blir navet i sjukvården. 

De senaste åren har det genomförts miljardinvesteringar i hälso- och sjukvården den är något som Moderaterna vill hålla i. Vi ska fortsätta att modernisera och bygga ut sjukvården. 

Antalet medarbetare har ökat i vården, men mängden producerad vård har i vissa fall sjunkit. Det privatdrivna akutsjukhuset S:t Göran uppvisar dock en helt annan kurva, vilket illustreras av att kostnadsutvecklingen på de sjukhus Regionen driver varit ungefär tre gånger högre än på S:t Göran sedan 2014.  Vi vill att fler sjukhus ska lära av St:Göran för att bli effektivare så att fler kan få vård snabbare. Vänsteroppositionen vill gå i motsatt riktning och återsocialisera S:t Görans sjukhus. Det vore ett hårt slag mot hela Stockholms sjukvård. 

Närakuterna är hotade av vänsteroppositionen som vill stänga fem närakuter som besöks av 150 000 patienter varje år. Det skulle innebära att akutmottagningarna på sjukhusen skulle bli överbelastade.

Därför vill Moderaterna:

  • Flytta ut vården från sjukhusen och närmare patienterna genom att satsa på primärvården och närakuterna. 
  • Hittills har elva närakuter öppnats i Region Stockholm och ytterligare två planeras. Närakuterna är viktiga eftersom de har bidragit till att avlasta akutsjukhusens akutmottagningar.
  • Öka antalet vårdplatser och förbättra flödena på akutmottagningarna i syfte att få ned väntetiderna. 
  • Att de egendrivna sjukhusen inspireras av S:t Görans arbetssätt. Målet är inte att varje medarbete ska springa snabbare eller stressa mer, utan att rätt medarbetare ska göra rätt saker, vilket gynnar både arbetsmiljön och patienterna.  
  • Skära ned på byråkratin, flytta ut mer vård närmare patienterna i syfte att avlasta akutsjukhusen samt se till att akutsjukhusen har tillräckligt med resurser för att kunna erbjuda den vård som stockholmarna är i behov av.
  • Ha en mångfald av vårdgivare som exempelvis fristående S:t Görans sjukhus 
  • Administrationen ska fortsätta att minska för att möjliggöra att resurser styrs om till kärnverksamhet. 

Tycker du att S:t Görans bör fortsätta vara en fristående vårdaktör?

Nej
Medel
Ja