Regel-förenklingar för företag

Det ska vara enkelt att driva företag i Sverige. Moderaterna vill ta bort onödig byråkrati och regelkrångel för landets företagare.

Att se till att fler jobb skapas är avgörande. För att fler jobb ska växa fram är det nödvändigt att företag kan starta, växa och vidareutveckla sin verksamhet. Nyföretagsamheten är den lägsta på 10 år och huvudkontor lämnar landet. Detta är resultatet av regeringens byråkrati och skattehöjningar där hela 70 procent slår mot jobb och tillväxt. Moderaterna vill värna om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Därför måste det bli enklare, smidigare och billigare för företag att växa och anställa. 

Fyra av fem jobb skapas i småföretag, för att vi ska behålla och värna om dessa behöver företagande och entreprenörskap ha goda villkor. Moderaterna vill ta bort onödig byråkrati och regelkrångel för landets företagare. Sverige behöver ett näringslivsklimat i världsklass och för att inte riskera att tappa internationellt behöver vi möjliggöra detta. 

Därför vill Moderaterna:

  • Minska byråkrati och regelkrångel
  • Förenkla 3:12-reglerna
  • Reformera Entreprenörsskatten
  • Reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna locka till sig och behålla kompetent personal.

Hur tycker du att Sveriges företagsklimat är idag?

Behöver förbättras
Medel
Utmärkt