Polisen

Polisen behöver förstärkas kraftigt de kommande åren. Gängkriminaliteten eskalerar och otryggheten ökar. Moderaterna vill att antalet poliser behöver bli betydligt fler så att vi kan bekämpa kriminaliteten effektivt och brett.

Sveriges poliser behöver få bättre förutsättningar att göra sitt jobb. För att klara upp fler brott behöver polisen förstärkning, vilket kräver reformer. Polisen måste få möjlighet att fokusera på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott, vilket kräver en effektivisering av polisens organisation. Samtidigt måste fler söka sig till polisyrket och statusen öka. Därför förespråkar Moderaterna högre polislöner och betald polisutbildning. 

Moderaterna menar att Sverige måste ha en polistäthet i nivå med genomsnittet i Europa.Polisen har en viktig uppgift i att bekämpa gängbrottsligheten och skapa trygghet i lokalsamhällena. Om polisen ska klara av dessa uppdrag behöver man vara lokalt närvarande. Därför vill Moderaterna att en majoritet av ökningen av antalet poliser de kommande åren ska placeras ute i lokalpolisområdena.

Människors trygghet kommer att öka när vi får fler poliser i våra städer och på landsbygden. Moderaterna menar också att antalet poliser i yttre tjänst, det vill säga poliser som arbetar ute på gator och torg, måste bli fler. Moderaterna vill därför ge polisen i uppdrag att se till att fler poliser ska arbeta i yttre tjänst

Det finns många lediga platser på polisutbildningen år efter år, så för att locka fler att utbilda sig till polis bör polisutbildningen vara betald. I praktiken innebär det att staten skriver av studielånen för den som väljer att utbilda sig till polis. Satsningen skulle göra det mer lönsamt att utbilda sig till och arbeta som polis, vilket skulle öka attraktiviteten i polisutbildningen och underlätta rekryteringen av duktiga personer som kan stärka den svenska polisen. 

Moderaternas förslag:

  • Sverige ska ha en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU per 100 000 invånare.
  • Ge polisen i uppdrag att se till att fler poliser arbetar i yttre tjänst.
  • En majoritet av ökningen av antalet poliser ska placeras ut i Sveriges olika lokalpolisområden.
  • Moderaterna vill fortsatt satsa på höjda polislöner.
  • Inför en betald polisutbildning genom att staten skriver av studielånen för alla polisstudenter.

Tycker du att Sverige behöver fler poliser?

Nej
Medel
Ja