Pensioner

Moderaterna vill att den som har jobbat ett helt arbetsliv och som har varit med och byggt Sverige ska känna att det har lönat sig. 

Eftersom frågan om pensioner och pensionssystemet är långsiktigt, måste också grundprinciperna för pensionssystemet vara stabila och hålla över tid. Pensionen ska räcka till ett tryggt liv som pensionär. Dessutom ska det löna sig att ha arbetat, och det ska vara möjligt att höja sin pension genom flit och sparande.

Moderaterna vill utreda hur pensionerna kan bli mer jämställda och belysa hur ansvar för hem och barn, deltidsarbete och föräldraledighet påverkar pensionen. 

Moderaterna vill se över möjligheten till garantipension som är en grundtrygghet för den som haft låg eller inte ingen förvärvsinkomst. För att få full garantipension krävs att man bott 40 år i Sverige. Idag finns ett undantag för asylinvandrare som innebär att bosättningstiden i hemlandet ska kunna tillgodoräknas. Moderaterna vill att samma regler ska gälla för alla och att undantaget bör tas bort.

Därför vill Moderaterna:

  • Skatten på pension ska inte vara högre än på arbete. 
  • Utred hur pensionssystemet kan bli mer jämställt. En kvinna som har tagit stort ansvar för hem och barn ska ha en rimlig pension.
  • Sänkt skatt för alla pensionärer med minst 200 kr per månad. 
  • Höjd ersättning till de sämst ställda pensionärerna – redan i höst får de 1000 kronor mer i plånboken.
  • Inför en ”gas” i pensionssystemet som ger högre pensioner när Sveriges ekonomi är god.
  • Alla som har bott i Sverige i minst 40 år ska ha rätt till full garantipension. Ta bort undantaget för asylinvandrare, som kan räkna med tiden som de bott i sitt hemland

Hur mycket tycker du skatten för pensionärer borde sänkas?

0 kr
Medel
Minst 200 kr