Migration

Moderaterna driver på för att Sverige och Europa ska få kontroll på invandringen. Det är nödvändigt om vi ska klara integrationen.

Inom EU har migrationspolitiken varit politiskt blockerad under många år. Det har gett upphov till återkommande kriser och att invandringen till Sverige och EU har legat på ohållbara nivåer.

I den förra Europavalrörelsen lovade Moderaterna att förändra EU:s migrationspolitik i grunden. Det har vi levererat på. Moderaterna har varit ledande i att få den så kallade migrationspakten på plats. Med pakten ökar vi kontrollen vid den yttre gränsen, stärker säkerheten och ser till att det blir fler snabba avgöranden av asylärenden och ett ökat återvändande av dem som inte har rätt att stanna. Det kommer leda till lägre invandring till Sverige och Europa. Alla medlemsländer ska bidra i en gemensam politik, men det kommer att ske på frivilliga och flexibla sätt.

Säkra Europas gränser. Gör Sverige tryggt igen.

Eftersom EU:s medlemsländer delar en gemensam yttre gräns är migrationen en fråga som behöver hanteras gemensamt. Framåt behöver EU bli bättre på att förebygga migration och ytterst stänga dörren helt för ekonomiska migranter utan asylskäl.

  • Ökat samarbete med länderna i EU:s närområde vad gäller migrationshantering.
  • Använd EU:s biståndspolitik och handelsregelverk för att ta itu med grundorsakerna till migration och för att se till att länder till exempel tar emot sina egna medborgare
  • EU-medel ska kunna användas för att upprätta fysisk gränsinfrastruktur för ökad kontroll vid yttre gräns
  • De som inte har rätt till skydd ska lämna EU    

Exempel från mandatperioden 2019-2024:

  • Moderaterna har varit ledande i arbetet för att få migrationspakten på plats, som kommer bidra till en lägre invandring till Sverige och Europa
  • Vi har varit med och utformat EU:s nya myndighet för en mer effektiv migrationshantering
  • Nya samarbetsavtal mellan EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex och länder i EU:s närområde
  • Nya möjligheter att övervaka att EU:s medlemsländer sköter kontrollen av den yttre gränsen

Tycker du att Sverige och Europa behöver få kontroll på invandringen?

Nej
Moderaterna
Ja