Långtids-arbetslöshet

Sveriges och Stockholms långtidsarbetslöshet ligger på rekordnivåer. Men det är möjligt att göra något åt den. Vi vill halvera långtidsarbetslösheten på tre år, genom satsningar som gör det mer lönsamt att ta ett jobb, minskade kostnader för företag att anställa och åtgärder för förtydliga individens ansvar att göra sig anställningsbar. 

Den generella arbetslösheten minskade med 19% i Stockholms län förra året så ökade långtidsarbetslösheten med lika mycket. Störst är ökningen för de som har varit arbetslösa i två år eller mer. Sedan 2019 har den gruppen ökat med hela 42% och utgör nu nästan hälften av de arbetslösa i länet.

Den stigande arbetslösheten är Sveriges största ekonomiska problem. Framför allt för den enskilde som förlorar sitt arbete och mister möjligheterna till egen försörjning. Men också för samhället som helhet. Arbetslösheten försvårar förstärkningar av välfärden – när färre betalar skatt går mindre pengar till välfärden och mer pengar till bidrag. 

Vi föreslår kraftfulla åtgärder mot långtidsarbetslösheten. Det handlar om ett jobbpaket som kan vända utvecklingen och halvera långtidsarbetslösheten på tre år. Vi vill införa en jobbpremie för alla långtidsarbetslösa för att fler ska gå från bidrag till arbete. Jobbpremien innebär att den som lämnar långtidsarbetslöshet får behålla mer av sin lön under en period.

Moderaternas förslag:

  • Den som lämnar långtidsarbetslöshet för jobb får behålla 10 procent mer av lönen upp till 2 500 kronor per månad i maximalt 18 månader.
  • Förstärkta nystartsjobb
  • Avskaffa regeringens extratjänster som inte leder till fler jobb.
  • Satsa på utbildning och fler praktikplatser

Vilken tror du är den bästa åtgärden för att minska långtidsarbetslöshet?

Högre bidrag
Medel
Jobbpremie