Lag & ordning

Allt fler blir idag utsatta för brott, eller oroar sig för bli utsatta för brott. Att upprätthålla lag och ordning är en av statens kärnuppgifter. Men situationen inom Polismyndigheten är ansträngd.

Var tredje polis planerar att lämna yrket, samtidigt som många utbildningsplatser vid polisutbildningen står tomma. Utredningsresultaten i viktiga brottskategorier sjunker, och det ökade trycket på Polisen tvingar myndigheten att ibland prioritera bort anmälningar om grova brott. 

Det gör att medborgare kan uppleva Polisen som frånvarande. Upptäcktsrisken för den som begår brott är mycket låg. Som ett resultat kan kriminaliteten breda ut sig och brottsligheten ta plats på våra gator. Samtidigt som kravaller kan urarta när antalet poliser är för få. Endast med rätt åtgärder och resurser kan vi bekämpa kriminaliteten och upprätthålla lag och ordning.

Moderaternas förslag:

  • Vi vill satsa de resurser som krävs för att nå målet om 10 000 fler polisanställda till 2024.
  • Moderaterna höjer polisernas löner med upp till 3 000 kronor mer varje månad.
  • Polisens ska fokusera på sin kärnuppgift: att ingripa mot, utreda och klara upp brott.
  • Betald och reformerad polisutbildning.
  • Dubbla straff för gängkriminella som begår brott.

Oroar du dig för att bli utsatt för brott idag?

Nej
Medel
Ja