Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Stockholms län ska vara väl utbyggd, hålla hög punktlighet, med täta avgångar samt vara hel, ren, trygg och snygg. Stockholmsregionen växer i hög takt och vi säkrar tillväxten, utvecklingen och tillgängligheten genom en historisk utbyggnad av kollektivtrafiken där vi bygger ut bland annat tunnelbanan, förlänger Tvärbanan, moderniserar Roslagsbanan och bygger Spårväg Syd. Totalt bygger vi 46 nya spårstationer och 6 mil nya spår.

Med en moderat ledning levereras även nya fordon till tunnelbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan och nya elektrifierade SL-bussar. De nya fordonen ökar bland annat kapaciteten och möjliggör fler avgångar i systemet.

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta utvecklas i takt med befolkningsökningen och på ett hållbart sätt måste kollektivtrafiken växa och byggas ut. Därför har den blågröna koalitionen under Moderaternas ledning under mandatperioden påbörjat den största utbyggnaden av tunnelbanan på 40 år. 

Moderaterna vill att Region Stockholm ska storsatsa på att elektrifiera SL:s bussflotta. Beslut om att elektrifiera 80 procent av busstrafiken i Bromma, Solna och Sundbyberg till 2023 har fattats. Tidigare har busstrafik i Norrtälje, Sigtuna, Järfälla elektrifierats. Målbilden är att varenda buss i hela Stockholmsregionen ska vara eldriven senast 2035.

Till denna stora utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholms län behöver även trygghetsarbetet byggas ut. Varje SL-resenär ska känna sig trygg under resan med tunnelbana, pendeltåg, lokalbana, båt eller buss. Moderaterna vill öka insatserna mot otryggheten. Vi fortsätter därför utrullningen av fler trygghetskameror på tidigare vita fläckar i och i anslutning till kollektivtrafiken, anställer fler ordningsvakter och fortsätter kampen mot fusk, tjuvåkning och skadegörelse. 

Moderaternas förslag:

  • Bygga ut kollektivtrafiken med 46 nya spårstationer och 6 mil nya spår. 
  • Att alla bussar ska vara elbussar senast 2035
  • Införa nya moderna tåg och vagnar i tunnelbanan och på roslagsbanan och saltsjöbanan
  • Satsa på en trygg och snygg kollektivtrafik

Hur mycket av busstrafiken tycker du ska bli elektrifierad?

0 %
Medel
100 %