Kärnkraft

Sverige behöver en stabil och trygg elförsörjning som levererar el till våra hem och våra företag oavsett väder och vind. Sverige behöver också nå upp till sina högt ställda klimatmål och producera energi utan skadliga utsläpp. Till skillnad från andra energislag kan kärnkraften producera el när som helst på dygnet och oavsett väder, och behöver inte kompletteras med exempelvis energilagring för att fungera.  

Till 2045 väntas efterfrågan på ren el att vara dubbelt så hög i Sverige jämfört med idag. För att klara de kraftigt ökade behoven behövs alla energislag. Sverige varken kan eller har råd att säga nej till varken vattenkraft, vindkraft eller kärnkraft för att vi ska kunna producera tillräckligt mycket el.

Vi har redan sett resultaten av förtida stängning av fult fungerande kränkratsreaktorer vid Ringhals, vars produktion motsvarade nästan 10 procent av Sveriges årliga elkonsumtion. Kraftigt höjda elpriser som slår mot hushåll och svensk konkurrenskraft. Så till den grad att den socialdemokratiska regeringen betalat ut bidrag för att människor ska ha råd med elräkningen.

Vi vill istället satsa på kärnkraften då den bidrar till den gröna omställningen av vårt samhälle och vår industri. Kärnkraften har också en viktig roll i Sveriges elsystem då planerarenergi som kärnkraft skapar stabilitet i systemet på ett sätt som exempelvis vindkraft inte gör. Att betala för dessa systemtjänster och förlänga livstiden på våra befintliga kärnkraftsreaktorer är viktiga pusselbitar i vårt elsystem.

Men vi behöver också ny och framtida kärnkraft. Därför vill vi moderater satsa på nästa generations kärnkraft i form av små modullära reaktorer, SMR. De kan serietillverkas och därmed byggas snabbare, men har samtidigt så hög kapacitet att en SMR kan försörja hela Ekerö med el. Reaktorerna kan även producera vätgas och leverera fjärrvärme.

Därför vill Moderaterna:

  • Ändra det energipolitiska målet till att Sverige ska ha ett 100 procent fossilfritt elsystem till 2040 istället för förnybart.
  • Ge planerbara kraftslag, som kärnkraften, betalt utifrån de viktiga funktioner de har för vår elförsörjning.
  • Vidta åtgärder för att förlänga livstiden på befintliga kärnkraftsreaktorer.
  • Sverige ska satsa på att utveckla nästa generations kärnkraft, i form av småskaliga reaktorer.
  • Vi vill avskaffa förbudet mot fler än tio kärnkraftsreaktorer i landet, och göra det tillåtet att bygga ny kärnkraft på fler än de tre platser i Sverige där kärnkraft är tillåtet idag.
  • Inför statliga kreditgarantier om 400 miljarder kronor
  • Stärk de legala förutsättningarna för att långsiktigt kunna bygga kärnkraft. 

Vad tycker du om kärnkraft?

Dåligt
Medel
Bra