Jobb och företagande

Europasamarbetet är helt avgörande för Sveriges välstånd, vår ekonomi och våra företag.

Den inre marknaden är en Europasamarbetets största framgångar och central för handel och utbyte inom unionen. Vi vill fortsätta utveckla den ytterligare. I dag finns det anmälningsskyldighet för medlemsländer som inför handelshindrande regleringar för varor, detta krav borde gälla även tjänster.

Europasamarbetet stärks inte av isolering eller protektionism. I stället måste Sverige och EU leda utvecklingen för en frihandelsvänlig värld. Varje frihandelsavtal som sluts gynnar svenska och europeiska företag och bidrar till fler arbetstillfällen. EU ska driva igenom frihandelsavtal med länder från alla delar av världen.

Europa behöver fler företagare, inte färre. Entreprenörer måste få största möjliga frihet att satsa på sina affärsidéer och få dem att växa, inte minst småföretagare.  

Vi vill minska EU-krånglet för svenska företag. Moderater vill sätta stopp för svensk överimplementering av EU-regler och dessutom vrida åt kranen i Bryssel, så att det blir färre krångliga regler, som GDPR. I ett första steg bör regelbördan minska med 30 procent genom att säkerställa att EU tar principen ”en in, en ut” till nästa steg, mot ”en in, två ut”.

EU ska också vara ledande när det kommer till artificiell intelligens och digitalisering. Då måste vi bättre möjliggöra för digital innovation, fria dataflöden och teknikneutrala regler. EU borde också bilda ett CERN för AI-forskning.

Vi värnar den svenska välfungerande arbetsmarknadsmodellen och säger därför nej till att ge EU inflytande över exempelvis lönefrågor och annan arbetsmarknadspolitik.

Stoppa regelkrångel och byråkrati. Fler jobb i Sverige.

 • Utveckla den inre marknaden för tjänster
 • Minska EU-krånglet för svenska företag med 30 procent
 • Stoppa svensk överimplementering
 • Inför ett ”konkurrenskraftslås” på all ny lagstiftning
 • Slå vakt om den svenska arbetsmarknadsmodellen 
 • Fler frihandelsavtal, med Mercosur, Indien och Australien
 • Inför en femte frihet på EU:s inre marknad: fri rörlighet för data
 • Skapa en gemensam europeisk kapitalmarknad

Exempel från mandatperioden 2019-2024:

 • Nya frihandelsavtal med bland annat Vietnam och Nya Zeeland
 • Ökade möjligheter för små och medelstora företag att dra nytta av handelsavtalen
 • Bidragit till större satsningar på den inre marknaden, EU:s kärnverksamhet
 • Underlättat handel med klimatsmarta tjänster och stärkt den cirkulära ekonomin
 • Moderaterna har också varit ledande i arbetet med lagpaket Digital Services Act som stärker den digitala inre marknaden

Tycker du att regelkrångel och byråkrati för företag ska minska?

Nej
Moderaterna
Ja