Jakt

Beslut om svensk jakt ska fattas i Sverige, inte i Bryssel. Moderaterna står upp för svenskt självbestämmande över rovdjursförvaltningen. Vi har även varit tydliga med att vi kommer säga nej till regler som i onödan försvårar för laglydiga jägare och sportskyttar.

Efter flera års arbete har vi lyckats få till stånd en ny politisk linje där Europaparlamentet officiellt efterfrågar en ändring av vargens skyddsstatus till förmån för hållbar jakt- och viltförvaltning. Det är ett arbete vi kommer fortsätta för att se till att vi nu går från ord till handling. Artskyddet ska bygga på vetenskaplig grund och vara uppdaterat. När ett bestånd ökar behöver skyddsstatusen omvärderas.

En annan viktig fråga är förbudet för blyhagel. Moderaterna är motståndare till detta då det inte finns fullgoda alternativ. Det behövs ett arbete för att underlätta för alternativa hageltyper på marknaden.

Vi vill också se allmän jakttid på exempelvis skarven, då det är en art som skapar mycket stora problem, inte minst vid våra kuster.

  • Beslut om jakt ska fattas i Sverige, inte av EU
  • Nej till förslag som gör det svårare för laglydiga jägare och sportskyttar
  • Ändra vargens skyddsstatus

Tycker du att beslut om jakt ska fattas i Sverige?

Nej
Moderaterna
Ja