Integration

Integrationen är vår tids ödesfråga. För att integrationen ska lyckas krävs mer än små förändringar i marginalen. Moderaterna vill se ett paradigmskifte, med målet att integrationen ska vara bra såväl för den enskilde som för Sverige som helhet. 

Det handlar om att den som är ny i Sverige ska få ett första jobb, att alla barn ska få möjlighet att lyckas i skolan och forma sin framtid, och att alla i Sverige ska ha kunskaper i svenska språket och om svenska värderingar. Sverige ska möta nyanlända med tydliga krav som ger goda förutsättningar för den som är ny i landet att på allvar bli en del av samhällsgemenskapen. Och för att klara av integrationen måste migrationen till Sverige minska. 

Att arbetslösheten idag är fem gånger så hög bland utrikes födda som bland inrikes födda, är ett integrationspolitiskt misslyckande. För tusentals familjer i Sverige lönar det sig för dåligt att arbeta, och föräldrar kan till och med förlora pengar på att lämna bidragsberoendet och ta ett jobb. När människor som hade kunnat jobba inte jobbar, går skattepengar till bidrag i stället för till vården, skolan och polisen. Moderaterna vill se till att ingen som kan jobba lever på bidrag.

Integrationen går för långsamt. Fler måste komma in i samhället snabbare. Utanförskapet riskerar att gå i arv till de barn som aldrig får se sina föräldrar ha ett arbete eller bli en del av det svenska samhället. Förutom språket, är kunskaper om samhället avgörande för integrationen.

Därför vill Moderaterna:

  • Inför ett bidragstak så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till jobb.
  • Inför kvalificering till välfärden för nyanlända. Full tillgång till svenska bidrag och förmåner ska gå genom eget arbete, eller genom permanent och laglig bosättning i landet.
  • Genomför en stor bidragsreform, som exempelvis ställer nya krav på heltidsaktiviteter för att få bidrag.
  • Inför språkkrav (krav på grundläggande kunskaper i svenska) för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.
  • Ställ krav på alla som deltar i SFI-undervisning. Den som inte uppnår individuella kunskapsmål ska få minskade bidrag.
  • Inför obligatorisk språkscreening på BVC och språkskola för nyanlända barn så att alla lär sig svenska tidigt.
  • Inför högre krav på samhällsorienteringen för nyanlända och ett avslutande kunskapsprov – ett examinerande samhällstest.
  • Inför nationella kursplaner för samhällsorienteringen, med ett särskilt fokus på svenska värderingar och jämställdhet.
  • Gör godkänt prov i samhällsorienteringen till ett krav för medborgarskap.

Hur tycker du att integrationen i Sverige fungerar idag?

Dåligt, måste förbättras
Medel
Bra